Sandnes Sparebank

Generalpartnere

Sandnes Sparebank er en viktig samfunnsaktør som skaper glede og begeistring i et mangfold av kultur og idrett. Gjennom bankens sponsorvirksomhet og vårt gavefond har vi gleden av å gi tilbake til det lokalsamfunnet vi er en del av. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere engasjerte og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper glede og samhørighet, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn, unge og eldre.

Kontaktperson

Tilbake
Utvikling og design av
Vecora