Masiv AS

Premiumspartnere

En lokaleid totalentreprenør og eiendomsutvikler

Masiv AS er et familieeid konsern med hovedvirksomhet innen entreprenør og eiendom. Fokuset er på det lokale markedet på Nord-Jæren, og konsernet baserer seg på langsiktige strategier og har grunnlag i en solid økonomisk plattform.

Under Masiv AS sorterer blant annet Masiv Bygg AS, en av de største lokale totalentreprenørene innenfor alle typer byggentrepriser. Konsernets eiendomsvirksomhet drives gjennom Masiv Eiendom AS, som er engasjert i en rekke utviklingseiendommer i regionen og flere typer utbyggingsprosjekter innen både handel og nærings- og boligprosjekter.

Vår visjon

Vi skaper merverdier i samspill med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi fokuserer på høy kompetanse og gode relasjoner og samspill blant ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Vårt hovedmål er å bli anbefalt i alle ledd. Filosofi

Vår virksomhet skal ha ansatte med høy kompetanse, samt ha fokus i sitt daglige virke på pålitelighet og handlekraft.

Konsernets leveregler:

Vi skal ha høy etisk standard i alt vi foretar oss. 

Vi skal behandle alle våre kunder og samarbeidspartnere med respekt.

Vi skal levere våre leveranser og tjenester med avtalt kvalitet og standard til avtalt tid. 

 Vi skal skape merverdier for våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. 

Vi skal være miljøbevisste både hva angår ressursbruk, materialbruk og energibruk. 

Kompetanseutvikling og kreativitet skal være et grunnlag for vår fremtid.

Totalentreprenør innen næring og bolig

Masiv Bygg AS er en av Rogalands største og mest anerkjente totalentreprenører. Vi er ledende på oppføring av næringsbygg til alle formål og store på elementbygg med prefabrikerte løsninger. Med vår unike kjennskap til det lokale markedet kan vi alltid tilby de beste byggeløsningene til markedsledende priser.

Eiendomsutvikler med lokalkunnskap

Masiv Eiendom AS har betydelig erfaring innen utvikling av en rekke prosjekter på Nord-Jæren, både i egenregi og på vegne av kunde. Inngående kjennskap til regionen har også bidratt til at Masiv Eiendom er en attraktiv samarbeidspartner for andre eiendomsutviklere, som Coop Eiendom og IKM Invest AS.

Dersom du er på jakt etter tomt til din virksomhet, kan Masiv Eiendom formidle tomter/tomteområder for næringsbygg flere steder her lokalt:

Kontakt: 

 Alf Johan Risholm Hansen Markedssjef,

 Masiv Bygg AS 

932 44 438

alf.johan@masiv.no 

 Frank Skjæveland 

Eiendomssjef 

Masiv Eiendom AS 

930 05 040 

frank@masiv.no

Kontaktperson

Prosjektleder
adrian@masiv.no
Tilbake
Utvikling og design av
Vecora