Lions-klubbene i Sandnes

Businesspartnere

Samarbeidet med Lions-klubbene i Sandnes og MITT VALG!-prosjektet har pågått siden 2012-sesongen, noe som gjør at 2019-sesongen blir den åttende (!) sesongen med det gode samarbeidet med Lions.

Den humanitære frivillighetsorganisasjonen Lions har MITT VALG!-prosjektet under vingene sine, og MITT VALG! er et kjent læringsverktøy i den norske grunnskolen. Det er et forebyggende undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse.

Kontaktperson

Tilbake
Utvikling og design av
Vecora