DNF

Folkepartner

DNF er teknologisk i front og tilbyr energieffektive løsninger og gode inneklima. DNF ble stiftet i 2003, eies av ledende ansatte og er en uavhengig privat markedsaktør.Vi er rundt 140 ansatte og omsetter for opp imot kr. 300 mill pr år. Selskapet har kontorer på Orstad i Klepp kommune.Vi utfører prosjektering, levering og installasjon, og tilbyr løsninger innen energiøkonomisering, klimatekniske anlegg, VVS og elektro.

DNF har Trivsel & Miljø som visjon. Det vil si det vi sikter mot i alt vi gjør.Våre løsninger skaper arbeidsplasser med godt inneklima. Det gjør det triveligere på arbeidsplassen. Våre energieffektive løsninger gir grønne bygg som tar vare på miljøet både ute og inne.Verdier er viktige fordi de forteller oss hvem vi er og de utgjør i sammen med visjonen vår bedriftskultur.Våre verdier er:MODIGHET, som betyr at DNF er utfordrende, uredde, nytenkende og nyskapende.TRYGGHET, som betyr at DNF står for pålitelighet, kvalitet, ryddighet, verdighet, mening og å være fremtidsrettet.GLEDE, som betyr at DNF er inkluderende, romslige, lojale og gode lagspillere med en god tone. Det er trivelig og meningsfylt å arbeide hos og samarbeide med DNF.

Kontaktperson

Tilbake
Utvikling og design av
Vecora